Ședință ordinară în data de 30.06.2022

Primarul comunei Sărata, prin Dispoziția nr.58 din 24.06.2022, a convocat Consiliul Local al comunei Sărata pentru ședință ordinară, ce va avea loc în data de 30.06.2022 începând cu ora 10.00, la Căminul Cultural ”Dealu Nou” din sat /comuna Sărata, județul Bacău.

Persoanele interesate să participe la lucrările ședinței vor transmite o solicitare în acest sens, la adresa [email protected], împreună cu indicarea adresei de e-mail la care urmează a fi transmisă invitația.

Proiectul ordinii de zi:

  • Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 27.05.2022
  • Proiect de Hotărâre nr.36 din 07.06.2022privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică care să asigure apărarea intereselor comunei Sărata, a Consiliului Local Sărata, a Primarului comunei Sărata, precum și a Comisiei Locale de Fond Funciar Sărata
  • Proiect de Hotărâre nr.38 din 21.06.2022 privind aprobarea cotizaţiei la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău” pentru anul 2022
  • Proiect de Hotărâre nr. 39 din 21.06.2022 privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” pentru anul 2022
  • Diverse : întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii, alte probleme de interes local