În atenția proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național ”Varianta de ocolire Bacău”

La data de 10.03.2020, Guvernul României a adoptat H.G. nr.179/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național “Varianta de ocolire Bacău”.

     Conform art.8 alin.2 din Legea nr.255/2010, proprietarii imobilelor cuprinse în lista anterior menționată au obligația de a prezenta la sediul expropriatorului și de a depune actele care atestă dreptul de proprietate sau alt drept real asupra imobilelor supuse exproprierii.

     Având în vedere distanța dintre locația proiectului și sediul expropriatorului, proprietarii vor putea depune actele și la sediul Primăriei comunei Sărata. Ținând cont de măsurile luate de autorități pentru limitarea răspândirii coronavirusului, până la finalizarea stării de urgență, actele vor putea fi transmise doar în format electronic, la adresa comuna.sarata@bc.e-adm.ro, iar în e-mail vor fi înscrise următoarele: Numele și prenumele persoanei care depune documentul, adresa, numărul de telefon și indicarea poziției din anexa la H.G. nr.179/2020 unde este înscris imobilul la care se referă documentele depuse. Documentele astfel transmise vor fi înaintate expropriatorului de către Primăria comunei Sărata.

     Actele sus-menționate vor fi utiliate exclusiv la întocmirea documentațiilor cadastrale privitoare la imobilele expropriate și nu trebuie însoțite de cereri de acordare a despăgubirilor, acestea urmând a fi depuse ulterior.

    Anexăm prezentului anunț:
• Planul cu amplasamentul lucrării;
• Lista cu imobilele suplimentare afectate, cu identificarea numelor deținătorilor, precum și a ofertelor de despăgubire, pe categorii de imobile;
• Extras din H.G. nr.179/2020;

• Adresa nr.1992 din 24.03.2020.


  Nume Data Fișier
Adresa nr.1992 din 24.03.2020 24/03/2020 Descarcă
Lista cu imobilele suplimentare afectate 24/03/2020 Descarcă
Planul cu amplasamentul lucrării 24/03/2020 Descarcă