Ședință Consiliul Local 18.12.2020

În conformitate cu prevederile Dispoziției Primarului comunei Sărata nr.137/2020, Consiliul Local al comunei Sărata a fost convocat pentru ședință ordinară în data de 18.12.2020, ora 10.00.

Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, prin intermediul aplicației electronice “Zoom”