Ședință extraordinară în data de 14.06.2021

Primarul comunei Sărata, prin Dispoziția nr.56 din 10.06.2021, a convocat Consiliul Local al comunei Sărata pentru ședință extraordinară, ce va avea loc în data de 14.06.2021 ora 11.00 prin mijloace electronice, prin intermediul aplicației electronice “Zoom”.

Persoanele interesate să participe la lucrările ședinței vor transmite o solicitare în acest sens, la adresa comuna.sarata@bc.e-adm.ro, împreună cu indicarea adresei de e-mail la care urmează a fi transmisă invitația.

Proiectul ordinii de zi:
• Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 28.05.2021
• Proiect de Hotărâre nr.3390 din 10.06.2021 privind aprobarea documentației P.U.Z. “Dezvoltarea Aeroportului Internațional “George Enescu” Bacău”