Ședință ordinară a C.L. Sărata în 12.08.2021

Primarul comunei Sărata a convocat Consiliul Local al comunei Sărata pentru ședință ordinară, ce va avea loc în data de 12.08.2021 ora 13.00 la Căminul Cultural „Dealu Nou” din sat Sărata, comuna Sărata, județul Bacău.

Proiectul ordinii de zi:

  • Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 22.07.2021
  • Proiect de Hotărâre nr.4677 din 04.08.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie și octombrie 2021
  • Proiect de Hotărâre nr.4679 din 04.08.2021 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Sărata pentru trimestrul II 2021
  • Proiect de Hotărâre nr.4704 din 04.08.2021 privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice
  • Proiect de Hotărâre nr.4707 din 04.08.2021 privind instituirea unui drept de uz și servitute în favoarea S.C. Delgaz Grid S.A.
  • Proiect de Hotărâre nr.4718 din 04.08.2021 privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău
  • Cererea înregistrată la Primăria comunei Sărata sub nr.4511 din 27.0.2021
  • Întrebări, interpelări, răspunsuri
  • Orice alte probleme de interes local