Ședință ordinară în data de 19.04.2022

Primarul comunei Sărata a convocat Consiliul Local al comunei Sărata pentru ședință ordinară, ce va avea loc în data de 19.04.2022 începând cu ora 13.00, prin mijloace electronice, prin intermediul aplicației ”Zoom” sau conferință telefonică.

Persoanele interesate să participe la lucrările ședinței sunt invitate să transmită o solicitare în acest sens, cu indicarea adresei de e-mail la care va fi transmisă invitația de participare la ședință.

Proiectul ordinii de zi:

  • Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 31.03.2022
  • Proiect de Hotărâre nr. 25 din 01.04.2022 privind aprobarea dreptului de uz și a dreptului de servitute asupra a 63 mp în favoarea DELGAZ GRID SA pentru lucrarea ”Extindere rețea energie electrică zona Glodeanu Gheorghe , localitatea Sărata, comuna Sărata, județul Bacău”
  • Proiect de Hotărâre nr.26 din 01.04.2022 privind aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea comunei Sărata, județul Bacău , pentru anul 2022
  • Proiect de Hotărâre nr. 27 din 13.04.2022 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Sărata pentru trimestrul I 2022
  • Proiect de Hotărâre nr. 28 din 13.04.2022 privind alegerea președintelui de ședință pe lunile mai, iunie și iulie 2022
  • Diverse : intrebări, interpelări, răspunsuri, opinii, alte probleme de interes local