Ședință ordinară în data de 26.09.2023

Primarul comunei Sărata a convocat Consiliul Local al comunei Sărata pentru ședință ordinară, ce va avea loc în data de 26.09.2023, ora 13 la Căminul Cultural Dealul Nou din sat/comuna Sărata, județul Bacău  sau prin alte mijloace electronice disponibile.

Proiectul ordinii de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare de îndată din data de 05.09.2023;

2. Proiect de hotărâre nr. 39 din 04.09.2023 privind avizare de principiu documentație PUZ ,,Autorizarea executării lucrărilor de construire: hală comercializare și depozitare scule, unelte și utilaje agricole în intravilan sat Sărata, strada Serelor, comuna Sărata, județul Bacău”, elaborat de SC JOY TEHNOLOGY SRL, beneficiari PAVEL IOAN și PAVEL DANA CRISTINA;

3. Proiect de hotărâre nr.40 din 08.09.2023 privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Sărata, județul Bacău pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 02.10.2023/03.10.2023;

4. Proiect de hotărâre nr.41 din 08.09.2023 privind desemnare reprezentant  al Consiliului Local a comunei Sărata, județul Bacău,  în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale nr. 1 Sărata pentru anul școlar 2023 -2024;

5. Diverse: întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii, alte probleme de interes local.