Ședință ordinară în data de 27.07.2023

Primarul comunei Sărata a convocat Consiliul Local al comunei Sărata pentru ședință ordinară, ce va avea loc în data de 27.07.2023 , ora 10.00 la Căminul Cultural Dealul Nou din sat/comuna Sărata, județul Bacău sau prin alte mijloace electronice disponibile.
Proiectul ordinii de zi:
1.Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare de îndată din data de 29.06.2023
2.Proiect de hotărâre nr. 24 din 15.06.2023 privind infiintarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al comunei Sărata, județul Bacău
3.Proiect de hotărâre nr.28 din 28.06.2023 privind aprobarea tarifului de facturare al S.C. ECOSUD S.A pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării și tariful de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării, pentru o perioadă de 6 luni
4.Proiect de hotărâre nr.29 din 03.07.2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie și octombrie 2023
5.Proiect de hotărâre nr. 31 din 06.07.2023 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru școli al României pentru perioada 2023-2026
6.Proiect de hotărâre nr. 32 din 14.07.2023 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Sărata pentru trimestrul II 2023
7.Proiect de hotărâre nr. 33 din 14.07.2023 privind stabilirea mandatului special, al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Sărata pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 07.08.2023/08.08.2023
8.Diverse : intrebări, interpelări, răspunsuri, opinii, alte probleme de interes local
Cererea dlui Elisei Vasilică- Daniel , înregistrată sub nr.3894 din 11.07.2023