Ședință extraordinară în data de 29.08.2023

Primarul comunei Sărata, prin Dispoziția nr.79 din 28.08.2023, a convocat de îndată Consiliul Local al comunei Sărata pentru ședință extraordinară, ce va avea loc în data de 29.08.2023, începând cu ora 14.00, prin mijloace electronice, prin intermediul aplicației electronice ”Zoom”.

Proiectul ordinii de zi:

  1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 27.07.2023;
  2. Proiectul de hotărâre nr. 30 din 06.07.2023 privind acordarea avizului de principiu pentru P.U.Z. “Construire hale depozitare, servicii și producție ” , elaborat de SC ARHIBAC SRL Bacău , beneficiari S.C. Outreach Design S.R.L., Fercu Gheorghe si Fercu Maria, Zaharia Viorel si Zaharia Maria Magdalena, S.C. Denelor S.R.L., S.C. Euro Alexman S.R.L.;
  3. Proiectul de hotărâre nr. 35 din 10.08.2023 privind modificarea și completarea bunurilor aparținând domeniului public a comunei Sărata, județul Bacău;
  4. Proiectul de hotărâre nr. 36 din 28.08.2023 privind modificarea Anexei la HCL nr. 27 din 29.06.2023 privind aprobarea implementării proiectului „Achiziţie ataşamente pentru buldoexcavatorul MST model M642 din dotarea Compartimentului Administrare Domeniul Public şi Privat al comunei Sărata, judeţul Bacău”;
  5. Proiectul de hotărâre nr. 37 din 28.08.2023 privind modificarea Anexei la HCL nr. 28 din 29.06.2023 privind aprobarea implementării proiectului „Modernizarea și echiparea cu aparatură tehnică IT a Compartimentului de Asistență Socială al comunei Sărata, judetul Bacău”.